SalmoNor

SalmoNor er et oppdrettsselskap i Ytre Namdal. Vi fokuserer på miljøvennlig drift fordi vi mener at et godt miljø for fisken også vil gi sunn mat, lønnsomhet og sikre arbeidsplasser.

Les mer

Lakseoppdrett

SalmoNor AS har sju matfisktillatelser, en visningstillatelse og eget settefiskanlegg. Administrasjonen ligger på Rørvik i Vikna kommune.

Les mer

Visning for publikum

SalmoNor AS og Museet Midt, avdeling Norveg har sammen etablert et visningssenter for havbruk. Her kan publikum oppleve moderne kystkultur, fantastisk natur på Namdalskysten, og lære om moderne lakseoppdrett.

Les mer

Kontakt oss:

SalmoNor AS
Omkjøringsveien 7
Postboks 23
7901 Rørvik

Telefon: 74 39 21 55
Faks: 74 39 21 51

E-post: post@salmonor.no

Økt kunnskap om havbruk:

Følg oss på Facebook