Jobbe hos oss

Julekort2016På kysten av Midt-Norge har vi naturgitte forutsetninger for å produsere sunn og god mat i friskt og rent sjøvann. Verdens befolkning øker, og behovet for mat blir stadig større. Etterspørselen etter næringsrik sjømat vil også være der i fremtiden. En jobb i oppdrettsnæringa er en trygg arbeidsplass. SalmoNor er en solid oppdrettsbedrift takket være dyktige medarbeidere. Våre medarbeidere har variert bakgrunn og erfaring slik at vi totalt sett står sterkt rustet til å kunne produsere laks med god kvalitet. Basiskompetanse er gjerne fagbrev/utdannelse innen akvakultur eller annen relevant praksis.

SalmoNor er i stadig vekst og trenger folk innen flere fagområder. Hos oss jobber blant annet røktere, mekanikere, driftsledere, regnskapsansvarlig og personalansvarlig. Vi er helt avhengig av gode røktere som ivaretar produksjonen optimalt. Vi ønsker oss derfor personell med erfaring og fagbrev innen akvakultur. I noen tilfeller også høyere utdanning innen området. Hos oss får du varierte oppgaver, og ingen dager vil være like. Du vil oppleve at det er kort vei fra merdkanten til beslutning.

For tiden har vi følgende ledige stillinger:

 

 

Du er også hjertelig velkommen til å sende oss en åpen søknad på e-post.

De viktigste arbeidsoppgavene i SalmoNor er:
– Fôring, stell, tilsyn og håndtering av fisk
– Kvalitetsoppfølging og kontroll av produksjon
– Drift og vedlikehold av utstyr og anlegg
– Kontroll og ettersyn av anlegg
– Journalføring og rapportering

Vi ser gjerne etter medarbeidere som:
– Evner å arbeide selvstendig, men også målrettet i team
– Er strukturert og ryddig
– Har positiv holdning og «stå på vilje»
– Har gode holdninger til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (HMS)