Produkter

Smoltproduksjon
SalmoNor Settefisk AS ligger i Naustbukta i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Selskapet er et heleid datterselskap av SalmoNor AS. Våre dyktige og erfarne medarbeidere ved settefiskanlegget produserer smolt med god kvalitet som legger grunnlaget for en vellykket lakseproduksjon i SalmoNor. Vi er i dag selvforsynt med smolt og har med det den fordelen at vi har kontroll på hele verdikjeden.

Matfiskproduksjon
SalmoNor har produsert laks av topp kvalitet i Vikna og Nærøy siden 1973. Vi produserer i hovedsak på fem lokaliteter, og disse er blant de beste i landet. Vi har fokus på miljøvennlig produksjon og er opptatt av at vår aktivitet skal påvirke miljøet minimalt. Vi driver også forebyggende fiskehelsearbeid i samarbeid med veterinær.

Foredling og salg
Laksen vår slaktes hos Nils Williksen AS i Vikna. SalmoNor eier 33,8 % av denne tradisjonsrike slakteribedriften. Nils Williksen AS har også egen salgsavdeling og sørger for at produktet vårt når markeder verden over kun få dager etter at laksen forlot merdene. Du kan lese mer om Nils Williksen AS på deres hjemmeside.