Produkter

Smoltproduksjon
SalmoNor Settefisk AS ligger i Naustbukta i Nærøysund kommune, Trøndelag. Selskapet er et heleid datterselskap av SalmoNor AS. Våre dyktige og erfarne medarbeidere ved settefiskanlegget produserer smolt med god kvalitet som legger grunnlaget for en vellykket lakseproduksjon i SalmoNor. Vi er i dag selvforsynt med smolt og har med det den fordelen at vi har kontroll på hele verdikjeden.

Matfiskproduksjon
SalmoNor har produsert laks av topp kvalitet i Vikna og Nærøy siden 1973. Vi produserer i hovedsak på fem lokaliteter, og disse er blant de beste i landet. Vi har fokus på miljøvennlig produksjon og er opptatt av at vår aktivitet skal påvirke miljøet minimalt. Vi driver også forebyggende fiskehelsearbeid i samarbeid med veterinær.

Foredling og salg
Laksen vår slaktes hos Salmosea AS i Nærøysund kommune. SalmoNor eier 33,8 % av denne tradisjonsrike slakteribedriften. Vår laks selges av selskapet Seaborn hvor vi er medeiere.