Historie

RisværetSalmoNor – en fusjon mellom Vikna Sjøfarm og Lund Fiskeoppdrett.

Tilbake til 1972 – året før den første midlertidige konsesjonsloven kom, var interessen for fiskeoppdrett i Bondøfamilien vekket. Brødrene Bondø ble stiftet i 1973 av Herlof og Kåre Bondø, og de var blant de første som startet med oppdrett av laks og ørret i Nord-Trøndelag. Terje Bondø, den yngste av Bondø-brødrene, stiftet i 1989 Vikna Sjøfarm AS. I 1999 ble selskapet Brødrene Bondø fusjonert inn i Vikna Sjøfarm AS.

Lund Fiskeoppdrett ble stiftet av Gunnar Guntvedt i 1986 og han satt som eneste eier fram til 2002 da Emilsen Fisk gikk inn med en en eierandel i selskapet. I 2006 overdro Gunnar Guntvedt sin eierandel i selskapet til nevøene Håvard og Steinar Jakobsen og niesen Silje Jakobsen.

I 2010 ble det gjennomført en fusjon mellom Vikna Sjøfarm i Vikna og Lund Fiskeoppdrett i Nærøy. I det nye selskapet – SalmoNor AS – eier Vikna Sjøfarm 60 % og Lund Fiskeoppdrett 40 %. SalmoNor har i dag syv konsesjoner, to FoU-konsesjoner og en visningskonsesjon for oppdrett av matfisk. Hovedkontoret ligger i Rørvik.