Om SalmoNor

SalmoNor AS driver oppdrett av laks i Ytre Namdal, Nærøysund kommune. Selskapet har sju matfisktillatelser, en visningstillatelse, to FoU-tillatelser og eget settefiskanlegg. Administrasjonen ligger på Rørvik i Nærøysund kommune. Videoen over er lagd av EY med bilder fra Gidd Media i forbindelse med landsfinalen i EY Entrepreneur of the year 2014.

I SalmoNor har vi alltid hatt sterkt fokus på miljø og miljøvennlig drift da vi mener at et godt miljø for fisken også vil gi sunn mat, sikre arbeidsplasser og lønnsom drift. Selskapet har i dag nær 50 motiverte ansatte, som årlig produserer 14.000 tonn laks – tilsvarende 70 millioner måltid. Hovedkontoret ligger i Rørvik og daglig leder er Vibecke Bondø.

SalmoNor Settefisk AS er et heleid datterselskap av SalmoNor AS. Vi eier også 34 % av slakteriet Salmosea AS(tidligere Nils Williksen AS). Samlet gir dette SalmoNor kontroll over hele verdikjeden. I tillegg samarbeider vi med flere andre oppdrettsselskaper i regionen om selskapet Oppdretternes Miljøservice AS som blant annet koordinerer brønnbåtene. På samme måte er vi engasjert i Nordland Rensefisk AS som leverer rognkjeks til lusebekjempelse. Vårt visningssenter er et samarbeid med Kystmuseet Rørvik.