Vi søker etter vår nye kvalitetsleder

SalmoNor AS er et integrert havbruksselskap med eierskap i hele verdikjeden fra smolt til marked. SalmoNor AS har fokus på god fiskevelferd og innovativ drift. Konsernet har i dag 30 motiverte ansatte som produserer sunn og bærekraftig mat. Årlig produksjon tilsvarer 45 millioner måltid. I 2016 var omsetningen 480 millioner. Matfiskanleggene er lokalisert i Ytre Namdal og administrasjonen ligger på Rørvik.

SALMONOR SØKER DEG
for å optimalisere driften ved våre anlegg

Kvalitetsleder

Da vår kvalitetsleder går over i en annen stilling i selskapet, søker vi hans etterfølger ved vårt kontor i Rørvik. 

Kvalitetsleder er faglig ansvarlig for utvikling og oppfølging av kvalitetssystemet i SalmoNor konsernet (settefisk og matfisk). Stillingen rapporterer til daglig leder.

Primære ansvarsområder:

 • Overordnet faglig ansvar for vurdering, implementering og oppfølging av kvalitets- og internkontrollsystemer (GlobalGap, IK-Akva)
 • Oppfølging av avvikshåndtering
 • Systematisere og analysere data gjennom hele verdikjeden
 • Ansvar for risikostyring, prøvetaking (miljø og fisk), og ansvar for planlegging og gjennomføring av internkontroller og revisjoner av selskapet i henhold til gjeldende regelverk og egne prosedyrer.
 • Utarbeide opplæringsdokumentasjon for ansatte.
 • Gjennomføre kontroll- og oppfølgingsoppgaver knyttet til produksjon
 • Som en del av vårt produksjonsteam vil du få en spennende og variert arbeidsdag med fokus på optimalisering av drift
 • Styre kvalitetsavdelingen og personalansvar for kvalitetskoordinator

Viktige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning og erfaring med lignende arbeid, gjerne høyere maritim utdannelse og kompetanse. Det er en fordel med erfaring fra skipsledelse på land eller sjø.
 • God struktur og stort engasjement
 • Sterke muntlige og skriftlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og stå på litt ekstra når det kreves
 • Det er ønskelig med en person som har høyere maritim utdannelse og kompetanse. Personen vi søker kan gjerne ha erfaring fra skipsledelse på land eller sjø, men dette er ingen forutsetning.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte oppgaver i et spennende miljø med høyt tempo
 • Gode lønnsbetingelser
 • Fantastiske kolleger i et uformelt arbeidsmiljø
 • En fleksibel og dynamisk organisasjon hvor du kan være med å «bygge» bedriften videre

Spørsmål rettes til Bjørn-Egil Sørensen (913 39 463) el. daglig leder Vibecke Bondø (951 29 558)

Søknad med CV sendes til bjorn@salmonor.no innen 27/01/18.

Vi skaper verdier lokalt!