Prosjektleder settefisk | Daglig leder

SalmoNor AS er et integrert havbruksselskap med eierskap i hele verdikjeden fra smolt til marked. SalmoNor AS har fokus på god fiskevelferd og innovativ drift. Konsernet har i dag 30 motiverte ansatte som årlig produserer 70 millioner måltider med sunn og bærekraftig mat. I 2017 var omsetningen 645 millioner. Matfiskanleggene er lokalisert i Ytre Namdal og administrasjonen ligger på Rørvik. Det forventes fortsatt vekst i konsernets virksomhetsområder. SalmoNor As har høye ambisjoner om videre vekst og utvikling.

Julekort2016

Prosjektleder settefisk | Daglig leder

Vil du være med i teamet som skal utvikle fremtidens settefiskanlegg? SalmoNor AS jobber i dag med å prosjektere storsmoltanlegg i tillegg til drift. Prosjektet er inne i en spennende fase hvor mye av premissene for anlegget legges. Vi ønsker så tidlig som mulig å rekruttere anleggets ledelse, som da får muligheten til å bli med på byggingen av et moderne RAS anlegg.

Primære ansvarsområder

 • Overordnet ansvar drift av anleggene.
 • Lede og motivere medarbeidere mot felles mål om optimal produksjon av kvalitetssmolt.
 • Følge opp bedriftens registrerings- og rapporteringsrutiner.
 • Kvalitet- og HMS oppfølging.
 • Anlegget står foran en utbygging og er i kontinuerlig utvikling for å møte fremtidige behov.
 • Være med på å designe, gjennomføre og drifte et nytt moderne smoltanlegg.
 • Sikre forsvarlig biologisk og teknisk drift av anlegget.
 • Planlegge utbyggingen i tett samarbeid med selskapets ledelse.
 • Etablere vaktordninger og større oppgaver.

Viktige egenskaper

 • Positiv og pålitelig.
 • Gode lederegenskaper.
 • Kunnskap om biologi i settefiskproduksjon.
 • Høyere, relevant utdanning innen VA/byggteknisk eller prosjektledelse er en fordel.
 • Strukturert, og med stort engasjement.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og stå på litt ekstra når det kreves.

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i en fremtidsrettet næring og et konsern i vekst.
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling i et spennende miljø.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel og dynamisk organisasjon hvor du kan være med å «bygge» konsernet videre.

Søknadsfrist: 22. april 2018.

Spørsmål rettes til Bjørn-Egil Sørensen (913 39 463). Søknad med CV sendes til bjorn@salmonor.no. Merk stillingen «Prosjektleder settefisk»

Vi skaper verdier lokalt!