Driftsleder settefisk

SalmoNor AS er et integrert havbruksselskap med eierskap i hele verdikjeden fra smolt til marked. SalmoNor AS har fokus på god fiskevelferd og innovativ drift. Konsernet har i dag 30 motiverte ansatte som årlig produserer 70 millioner måltider med sunn og bærekraftig mat. I 2017 var omsetningen 645 millioner. Matfiskanleggene er lokalisert i Ytre Namdal og administrasjonen ligger på Rørvik. Det forventes fortsatt vekst i konsernets virksomhetsområder. SalmoNor As har høye ambisjoner om videre vekst og utvikling.

Julekort2016

 

Driftsleder settefisk

SalmoNor AS jobber i dag med å prosjektere storsmoltanlegg i tillegg til drift. Driftsleder vil få ansvaret for daglig drift samt delta i utvikling av nytt anlegg i samarbeid med selskapets ledelse.

Primære ansvarsområder

 • Ansvar drift av storsmoltanlegget i Naustbukta.
 • Lede og motivere medarbeidere mot felles mål om optimal produksjon av kvalitetssmolt.
 • Følge opp bedriftens registrerings- og rapporteringsrutiner.
 • Kvalitets- og HMS-oppfølging.
 • Være med på å designe og gjennomføre nytt moderne smoltanlegg.
 • Sikre forsvarlig biologisk og teknisk drift av anlegget.
 • Planlegge utbygging i tett samarbeid med selskapets ledelse.
 • Etablere og delta i vaktordninger og større oppgaver.

Viktige egenskaper

 • Biologisk kunnskap fra settefiskproduksjon.
 • Relevant utdanning, fagbrev akvakultur eller erfaring er en fordel.
 • Positiv, pålitelig og strukturert – med stort engasjement.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og stå på litt ekstra når det kreves.

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i en fremtidsrettet næring og et konsern i vekst.
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling i et spennende miljø.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • En fleksibel og dynamisk organisasjon hvor du kan være med å «bygge» konsernet videre.

Søknadsfrist: 22. april 2018

Spørsmål rettes til Bjørn-Egil Sørensen (913 39 463). Søknad med CV sendes til bjorn@salmonor.no.  Merk stillingen «driftsleder settefisk»

Vi skaper verdier lokalt!