Salmonor søker prosjektleder, driftsleder og røktere

SalmoNor AS er et integrert havbruksselskap med eierskap i hele verdikjeden fra smolt til marked. SalmoNor AS har fokus på god fiskevelferd og innovativ drift. Konsernet har i dag 30 motiverte ansatte som årlig produserer 70 millioner måltider med sunn og bærekraftig mat. I 2017 var omsetningen 645 millioner. Matfiskanleggene er lokalisert i Ytre Namdal og administrasjonen ligger på Rørvik. Det forventes fortsatt vekst i konsernets virksomhetsområder. SalmoNor As har høye ambisjoner om videre vekst og utvikling.

Julekort2016
SalmoNor søker dyktige mennesker til spennende oppgaver:

Prosjektleder settefisk | Daglig leder
Driftsleder settefisk
Røktere sjøanlegg

SalmoNor er i ferd med å prosjektere storsmoltanlegg i tillegg til dagens settefiskproduksjon. Settefisk og matfiskproduksjon er kjernevirksomheten til SalmoNor konsernet og vi søker handlekraftige ansatte til vår virksomhet i Vikna / Nærøy / Bindal området. Hovedkontor ligger på Rørvik.

For info om de enkelte stillingene, se:

Viktige egenskaper

  • Strukturert, ryddig og «stå på vilje».
  • Relevant utdanning og gjerne erfaring med lignende arbeid.
  • Utdanning/fagbrev innen akvakultur er en fordel, men ingen forutsetning.
  • Evne til å arbeide selvstendig samt målrettet i team.

Vi tilbyr

  • Fantastiske kollegaer i et uformelt arbeidsmiljø.
  • Utfordrende og varierte oppgaver i et spennende miljø med høyt tempo.
  • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger.
  • En fleksibel og dynamisk organisasjon hvor du kan være med å «bygge» selskapet videre.

Søknadsfrist: 22. april 2018

Spørsmål rettes til Bjørn-Egil Sørensen (913 39 463). Søknad med CV sendes til bjorn@salmonor.no. Søknadene merkes med hvilken stilling du søker.

Vi skaper verdier lokalt!