Hvorfor visningssenter

SalmoNorFormålet med å etablere et visningssenter for havbruk er å bidra til å synliggjøre den eventyrlige havbrukshistorien og den moderne kystkulturen. Vi skal erstatte myter med kunnskap, styrke rekruttering til havbruksnæringa og tilby reiselivsnæringa i regionen en ny attraksjon. Vi er stolte av det vi driver med, og glade for å få muligheten til å vise frem hvordan vi produserer sunn, næringsrik mat.

Visningssenteret for havbruk er et samarbeidsprosjekt mellom SalmoNor og Museet Midt, avdeling Rørvik. Utviklingen i selve oppstartsfasen ble støttet av Nyskapning og utvikling i Ytre Namdal (NYN) og Nord-Trøndelag fylkeskommune.